CATCH A STAR   |   ERATOSTHENES   |   FIND A SUNDIAL   |   MOONWALKERS   |   SPACE ART   |   SUNRISE PROJECT

Here you can find information about the activities we are developing in Slovakia and all relevant things happening in Europe in Slovak language.

 

Space Art

S novým rokom EAAE vyhlásila výzvu na účasť v súťaži Space Art 2023. Súťaž štartuje 1. januára 2023 a termín odovzdania vašich prác je 31. marec 2023.

Koordinátori súťaže, tak ako aj celý výkonný výbor EAAE, pozývajú učiteľov a ich žiakov, rodičov a ich deti, ale aj jednotlivých študentov, aby sa zúčastnili novej výzvy EAAE pre tento rok, ktorou je súťaž Space Art. Tešíme sa na všetky vaše práce. Prajeme si, aby mal tento projekt medzi vami aspoň takú odozvu ako minulý rok a že sa súťaže zúčastníte aj vy odoslaním svojej práce.

Súťaž je určená pre žiakov od 6 do 18 rokov. Cieľom je povzbudiť žiakov ku kreativite a samostatnej práci a tiež rozšíriť ich astronomické vedomosti. Aj umenie je výborným prostriedkom, ako tieto ciele dosiahnuť. Úlohou žiakov je namaľovať, alebo odfotografovať ( prípadne použiť kombinovanú techniku ) ich obľúbený astronomický objekt a odoslať ho ako obrázok vo formáte .jpg, .gif, alebo .png , nie väčší ako 1 Mb.

Víťazi v jednotlivých kategóriách budú vyhlásení 22. apríla 2023 pri príležitosti Dňa Zeme. Európske južné observatórium ESO pre víťazov pripravilo pekné ceny. Všetky informácie a pravidlá tejto súťaže môžete nájsť na našej stránke: https://eaae-astronomy.org/projects/space-art/


Catch a Star 2022

EAAE v spolupráci s Európskym južným observatóriom (ESO) organizuje už 16. ročník astronomickej súťaže “Catch a Star” pre študentov európskych stredných škôl.

Hlavnou myšlienkou súťaže je povzbudiť študentov k tímovej práci a naučiť sa niečo nové o astronómii skúmaním informácií o astronomických objektoch. Cieľom tejto súťaže je stimulovať kreativitu a samostatnú prácu študentov, posilniť a rozšíriť ich astronomické vedomosti a zručnosti a podporiť zavádzanie informačných technológií do vyučovacieho procesu.

Tento rok sa bude súťažiť v dvoch kategóriách. V prvej - tradičnej kategórii bude vašou úlohou pripraviť projekt na ľubovoľnú astronomickú tému, ktorý nebude presahovať 5000 slov v PDF formáte. Novinkou je druhá kategória, ktorá vás pozýva pripraviť krátke astronomické video, alebo animáciu, ktorého dĺžka nepresiahne 5 minút. Prihlásený tím môže mať najviac štyroch súťažiacich a jedného lídra, ktorým je zvyčajne učiteľ. Pre detailné informácie navštívte sekciu Požiadavky na stránke súťaže https://eaae-astronomy.org/projects/catch-a-star

Autori najlepších projektov a videí získajú špeciálne ceny od ESO a budú sa spolupodieľať na videokonferencii s profesionálnymi astronómami z ESO a iných európskych observatórií. Ako minulý rok, vyhlásenie a prezentácia najlepších projektov sa uskutoční počas záverečnej konferencie. Vyhlásené budú aj dve špeciálne ceny – pre najlepší projekt najmladšieho tímu a cena pre najlepší mimoeurópsky projekt.

Predĺžili sme termín odovzdania vašich projektov do súťaže Catch a Star 2022!

Aby mali učitelia a študenti viac času na ukončenie svojho projektu, rozhodli sa organizátori súťaže Catch a Star predĺžiť termín odovzdania do 31.marca 2023.

Dúfame, že vám táto zmena pomôže a tešíme sa na všetky vaše projekty.

Viac informácií o súťaži môžete nájsť na: https://eaae-astronomy.org/projects/catch-a-star

National Representative

  Marián Mišenčík
Gymnázium, Komenského 13
Lipany
SLOVAKIA
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

© EAAE - European Association for Astronomy Education 2023