ALL SEASONS   | CATCH A STAR   |   ERATOSTHENES   |   FIND A SUNDIAL   |   MOONWALKERS   |   SPACE ART   |   SUNRISE PROJECT

Here you can find information about the activities we are developing in Bulgaria and all relevant things happening in Europe in Bulgarian language.

Уважеми колеги,

Европейската асоциация за астрономическо образование отново планира организирането и провеждането на интересни проекти, конкурси и летни школи.

The EAAE in Bulgaria

България е активен член на ЕААЕ от създаването й. Българските учители и ученици са участвали във всички програми, проекти и конкурси на ЕААЕ.
На страниците на ЕААЕ всички български учители могат да изпращат за публикуване информция за свои проекти, наблюдения и дейности, свързани с обучението по астрономия.

Дейности:

Юли 2021година

През месец юни Eвропейската Асоциация за Астрономически Образование проведе Генерална асамблея. Беше избран нов Изпълнителен комитет и Президент и Вице-президент, и направен отчет за дейността на организацията през последните шест години.

Подготвят се нови интересни астрономически образователни проекти за ученици и учители. С началото на учебната година 2021-2022 ще стартира поредното издание на конкурса „Хвани звезда“.

Във връзка с актуализиране на списъка с българските членове на ЕААЕ ще ви бъдем много благодарни, ако потвърдите, че продължавате своето членство в ЕААЕ с писмо на ел.поща This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2018 година

Отлично представяне в Конкурса на ЕААЕ "Хвани звезда" на български ученици и учители!

EAAE Catch a star

Second prize: “Cosmic rays” by Specialised Language High School "N.Y. Vaptsarov", Shumen

2017 година

Fifth place: "Prominences in H alpha and He II", Gerogi Vaseb and Joanna Kokotanekova, Astronomical observatory by Youth Center, Haskovo

2016 година

First prize: "Dark Matter in the Classroom", Simona Stoyanova and Ognyan Simeonov,
Teacher: Aneta Marinova
School: Specialised Language High School "N.Y. Vaptsarov", Shumen

2013 година

First place: "A glance at the beginning of the Universe",Denitsa Baleva, Annie Vasileva, Gratsiela Ilieva
Teacher: Aneta Marinova
School: Foreign Language School "Nikola Vaptsarov", Shumen

and

Second place: "H-alpha and our Sun", Yovelina Zinkova. Radostina Velevska, Bayryam Bayryamali,
Teacher: Yoanna Kokotanekova
Astronomical Observatory by Youth center-Khaskovo

2013 година

Красиво българско представяне в проекта на ЕААЕ - Space Art.
ЕААЕ е съорганизатор на Астро-парти "Байкал".
ЕААЕ е съорганизатор на Международните летни школи за ученици и учители в НАО-Рожен

2012 година

Отлично представяне в конкурса за слънчевите часовници на ученическите екипи на Йоанна Кокотанекова и на Радка Костадинова! И отлично представяне в програмата на ЕААЕ Sunrise Project 2012!

2011 година

БЪЛГАРСКА НАБЛЮДАТЕЛНА КАМПАНИЯ В
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОЕКТ KILLER ASTEROID PROJECT

Ученици от курсовете по астрономия в НАОП-Варна, ученици от Езиковата гимназия в Шумен, НПМГ-София и студенти от Шуменския университет работят от 21.10.201г. до 5.12. 2011год. в Първата българска наблюдателна кампания в проекта Killer asteroid project!

Проектите на ЕААЕ

Проектът "Лунни пътешественици" продължава и тази учебна година. Наблюдавайте с вашите ученици Луната и изпращайте вашите наблюдения и фотографии.
ЕААЕ стартира два нови много интересни проекта - за слънчевите часовници и за Космическо изкуство. Подкрепете въобръжението и творчеството на вашите ученици и участвайте в тези проекти!

1.12.2011.

ГОЛЯМ УСПЕХ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ
В КОНКУРСА "ХВАНИ ЗВЕЗДА"!

Екип от ученици, ръководен от Анета Маринова от Езиковата гимназия в Шумен спечели първо място с проекта "Слънчеви петна"! Учениците ще проведат едночасова наблюдателна сесия с 2м телескоп на НАО-Рожен.

В конкурса участваха 32 проекта от 10 европейски страни. Отличени са още проектите на екипите с ръководител Йоанна Кокотанекова и Цвета Паронова от Астрономическата обсерватория на Младежкия център в Хасково.

Поздравления за учителите и техните ученици!

2010 година

По предложение на проф.Роса Рос (ЕААЕ, Международният астрономически съюз) от 1 до 5 септември във Варна се проведе астрономическа школа(14 ЕААЕ-МАС) - обучение за учители по физика и астрономия от 5 до 12 клас. Школата е продължение в национален план на летните астрономически школи на ЕААЕ. В школата участваха 44 учители по физика и астрономия от Варна и страната. Беше реализирана интересна програма от лекции, практиччески упражнения, наблюдения и постерна сесия.
http://innovativeteachersbg.org/EAAE-IAU-BGASTROSCHOOL/galeria.html

14EAAE-IAUSS

National Representative

 

Ass. Prof. Veselka Radeva
Planetarium at Naval Academy, Varna, Bulgaria 
Vasil Drumev Str. Nº 73
Varna 9002 
BULGARIA
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© EAAE - European Association for Astronomy Education 2024